FOTOWEDSTRIJD

WEDSTRIJDREGLEMENT

Organisator
Deze fotowedstrijd is een initiatief van Ringfoto Hietbrink, Hagen 22, 7151 CA, Eibergen.

Thema
Per keer wordt een thema gekozen. Dit thema wordt via diverse media gecommuniceerd. De foto’s geven een sfeerbeeld. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de foto(‘s) aan het thema. Het is de organisator toegestaan foto’s die niet voldoen aan het thema te diskwalificeren.

Deelname
 • De deelname is gratis. Per thema wordt de tijdsperiode vermeld waarbinnen de foto(‘s) moeten worden aangeleverd.
 • De wedstrijd staat open voor iedereen.

Aantal, wijze van aanleveren, formaat
Iedere deelnemer mag maximaal 3 foto’s digitaal insturen, zelf (eigenhandig) gemaakt.

Digitale versie
 • De digitale versie van de foto(‘s) moet worden gezonden naar info@ringfotoeibergen.nl, onder vermelding van ‘Fotowedstrijd’ en het thema van dat moment, volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Tevens wordt een korte beschrijving van de foto op prijs gesteld (locatie, inhoud, motivatie).
 • De bestandsnaam bevat de naam van de deelnemer en beschrijving van de foto. Bijv. ‘Theo Peters – regenbui boven Eibergen’.
 • De beelden worden aangeleverd in JPEG van hoge kwaliteit.
 • Aanlevering van grote bestanden bij voorkeur via een onlineservice als WeTransfer. Wie niet beschikt over een e-mailadres kan de foto(’s) ook op een USB-stick afgeven bij de winkel aan Hagen 22 in Eibergen.

Toegelaten technieken
De beelden mogen slechts beperkt digitaal worden bewerkt. De bewerking moet leiden tot een kwalitatief beter beeld. Ze mag niet leiden tot een onnatuurlijk beeld. Beelden moeten, met andere woorden, een zo waarheidsgetrouw beeld van de werkelijkheid zijn.
Niet aanvaard worden:
- Beelden waaraan elementen zijn toegevoegd of waaruit elementen zijn verwijderd.
- Beelden die uit meer dan één bestand zijn samengesteld, uitgezonderd panoramabeelden.

Auteurs- en portretrecht
 • De inzender waarborgt dat het om origineel werk gaat en niet om reproducties van bestaande foto’s. Door deel te nemen verklaart de inzender dat hij/zij de toestemming van de op de foto staande persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren en de foto waarop ze staan te gebruiken voor deze wedstrijd.
 • De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke inbreuken op auteurs-, portret- of andere rechten van derden.
 • De inzender stemt ermee in dat de organisator de foto(‘s) met vermelding van de naam van de fotograaf vrij mag afdrukken en publiceren.

Jury
 • De inzendingen worden beoordeeld door juryleden aangeduid door de organisator.  
 • De foto’s zullen worden beoordeeld op dynamiek, originaliteit, creativiteit, sfeer en fotografische kwaliteiten.
 • Foto’s die niet beantwoorden aan het thema of niet voldoen aan de voorop gestelde wedstrijdvoorwaarden kunnen door de jury worden uitgesloten.
 • De jury duidt een winnaar aan en een tweede plaats en eventueel een eervolle vermelding als alternatieve derde plaats.

Mededeling van de uitslag en prijsuitreiking
 • De winnaars krijgen persoonlijk bericht van de uitslag. Verder worden de winnaars en hun foto’s bekend gemaakt via diverse kanalen: Facebook, Ringfoto Hietbrink website en nieuwsbrief, diverse Weekkranten, Ringfoto Hietbrink winkeletalage.
 • Met de winnaars wordt een afspraak gemaakt om hun prijs persoonlijk op te halen in de winkel aan Hagen 22 te Eibergen.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen
 • De eerste prijs: een afdruk van 30 x 40cm. Deze afdruk wordt (met naamsvermelding, rechtenvrij) gedurende een maand tentoongesteld in de winkeletalage.
 • De tweede prijs: een afdruk van 20 x 30cm.
 • Prijzen worden niet in geld uitgekeerd.

Vragen
Voor meer informatie, vragen of bij oplaadproblemen kunt u contact opnemen met Wim Hietbrink via telefoonnummer 0545-472918 of e-mail info@ringfotoeibergen.nl
Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers de bepalingen van dit reglement.